Logic

ค่ำคืนที่สงบเงียบ อากาศกลับร้อน ทำให้เสียบรรยากาศพอควร แต่ข้อดีทำให้อาบน้ำอุ่นสบายๆในยามดึกได้โดยไม่ต้องเปิดเครื่องทำน้ำร้อน…….
ขณะที่นั่งคิดไปพราง มองดาว(ที่แท้ คือเครื่องบิน)ระยิบระยับไปพราง เรื่อง ตรรก ก็วิ่งเข้าในความคิด ทำให้ย้อนคิดหลายๆเรื่อง ทั้งงานและ…….
เราจะพบว่า มีกระบวนการวางแผน จนผลิตแผนออกมาอย่างมากมาย ซึ่งเราก็มักจะดีใจ ภูมิใจ ที่มีแผน แต่บ่อยครั้งมากเราจะรู้สึกได้ว่า มันยังไม่ใช่  หรือมันไม่สัมฤทธิ์ผล เสียทรัพยากรและเวลาอย่างไม่คุ้มค่า หากตรวจสอบให้ดีจะพบว่า ในแต่ละขั้นตอนของการวางแผนเชิงยุทธ์นั้น ขาดตรรกเชื่อมโยง หรือ Logic
แผนเชิงยุทธ์ที่ตรรกบกพร่อง เกิดเพราะขาดความคิดเชิงยุทธ์……………………
อืม…ตอนนี้ง่วงแล้วซิ…….งั้น….หากใครหลงทางเข้าก็หาความสำราญกับบทคัดย่อที่สรรมาให้ข้างล่างนี้ ก็แล้วกัน
 

 

Recent strategic thought points ever more clearly towards the conclusion that the critical strategic question is not “What?” but “Why?” .

 

Strategic planning (defined as systematic programming of pre-identified strategies) and strategic thinking (a more integrated perspective on the organization) supports that conclusion.

 

Strategic thinking and planning are “distinct, but interrelated and complementary thought processes” that must sustain and support one another for effective strategic management.

 

The role of strategic thinking is "to seek innovation and imagine new and very different futures that may lead the company to redefine its core strategies and even its industry".

Strategic planning’s role is "to realize and to support strategies developed through the strategic thinking process and to integrate these back into the business".

 

Five major attributes of strategic thinking in practice that resemble competencies.

The first competency, a systems perspective

A second competency underlying strategic thinking is intent focused

A fourth strategic thinking competency is being hypothesis driven

A third strategic thinking competency is being thinking in time

The final strategic thinking competency is intelligent opportunism

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

2 ตอบกลับที่ Logic

  1. Visutr พูดว่า:

    ©2001 CFARRES7:010116Briefing Notes:What is Strategic Thinking?Strategic thinking focuses on finding and developing uniqueopportunities to create value by enabling a provocative andcreative dialogue among people who can affect a company’sdirection. It is the input to strategic planning—good strategicthinking uncovers potential opportunities for creating value andchallenges assumptions about a company’s value proposition, sothat when the plan is created, it targets these opportunities.Strategic thinking is a way of understanding the fundamentaldrivers of a business and rigorously (and playfully) challengingconventional thinking about them, in conversation with others.Strategic thinking must take into account: Competencies and Skills: What are the company’s strengths?How can these be used to create a unique competitiveadvantage? What are the company’s weaknesses that mightleave it vulnerable? Products and Offerings: What is the portfolio of offerings(product, service, price and image bundles) that the companyprovides to the market? What are the overlaps or white spacesamong the offerings? What is the rationale or logic for theseofferings? What makes them unique? What are the brandsassociated with these offerings? How do these brands fit withthe company’s image? With each other? Environment and Industry: What is the overall economiccontext in which the company competes? What is the regulatoryor governmental environment, and how does this impact thecompany? What is the structure of the industry? Where is thisindustry headed, and where do we want it to be? What is ourposition in the industry, and what do we want it to be? Howdoes this industry connect with others, and what are theimplications of that for our positioning? Markets and Customers: Who are the target customers for theofferings? What are their needs? How is the company uniquelysuited to meet these particular needs? Competitors and Substitutes: What is the nature of competition inour industry? What other companies have offerings that couldmeet the same needs? What are their unique strengths andstrategies? How are they similar to or different from us? Howmight they respond to our strategies? Are there companies notyet in the market who might choose to enter it? What are their strengths andstrategies? What market conditions might lead to action on their part? Suppliers and Buyers: What other companies do we need to work with in orderto make and sell our offerings? What is their relative power compared with us?What are their strategies and strengths, and are these aligned with ours? What’sin it for them?Process ConsiderationsAs important as the content of strategic thinking is the process by which it takesplace. Processes are needed to ensure that strategies are: Aligned: A company’s strategies must fit with its mission, vision, competitivesituation and operating strengths. Goal-oriented: Strategies are the means by which a company sets out toachieve its goals. Effective strategies, then, set clear expected outcomes andmake explicit links between these outcomes and the company’s goals. Fact-based: The best strategies are based on and supported by real data. Whilestrategic thinking by its very nature requires assumptions about the future,these assumptions must be educated guesses, based on facts—for example,actual performance data or results of some kind of pilot test or experiment.The logic behind the strategy must be clear. Effective strategies tell believablestories. Based on Broad Thinking: Companies that are strategically nimble are able toconsider multiple alternatives at once and to consider a range of scenarios inmaking strategic choices. Focused: No company can do everything or be all things to all people. Strategysetting involves making choices about what a company will do and—asimportant—what it will not do. Strategies provide clear guidance about how acompany’s activities will be prioritized, and how its limited resources will bedeployed. Agreed upon: Especially in large, complex organizations, successful strategiesmust gain the support of multiple stakeholders. This often requires a processof developing strategies that is interactive in gathering multiple points of viewand in sharing the thinking behind the strategy as it evolves. Engaging: Strategies that will need to mobilize broad resources must be easilyarticulated so that they can capture the attention of the people who will beasked to carry them out. Adaptable: Strategies need to be able to be adjusted to build on learning fromexperimentation, errors and new information. At the same time, there needs tobe some thoughtfulness in these adjustments so that they are responsivewithout being overly reactive or “knee jerk.”

  2. Visutr พูดว่า:

    ในห้องเรียนวันหนึ่ง ไอสไตน์ถามนักเรียนว่า" มีคนซ่อมปล่องไฟสองคน กําลังซ่อมปล่องไฟเก่า พอพวกเขาออกมาจากปล่องไฟปรากฏว่าคนหนึ่งตัวสะอาดอีกคนตัวเลอะเทอะ เต็มไปด้วยเขม่า ขอถามหน่อยว่า คนไหนจะไปอาบน้ำก่อน "นักเรียนคนหนึ่งตอบว่า" ก็ต้องคนที่ตัวสกปรกเลอะเขม่าควันสิครับ "ไอสไตน์ พูดว่า" งั้นเหรอ คุณลองคิดดูให้ดีนะ คนที่ตัวสะอาด เห็นอีกคนที่ตัวสกปรกเต็มไปด้วยเขม่าควัน เขาก็ต้องคิดว่าตัวเองออกมาจากปล่องไฟเก่าเหมือนกัน ตัวเขาเองก็ต้องสกปรกเหมือนกันแน่ๆเลย ส่วนอีกคน เห็นฝ่ายตรงข้ามตัวสะอาด ก็ต้องคิดว่า ตัวเองก็สะอาดเหมือนกัน ตอนนี้ ผมขอถามพวกคุณอีกครั้งว่า ใครที่จะไปอาบน้ำก่อนกันแน่ "นักเรียนคนหนึ่งพูดขึ้นมาด้วยความตื่นเต้นว่า" อ้อ ! ผมรู้แล้ว พอคนตัวสะอาดเห็นอีกคนสกปรกก็นึกว่าตัวเองต้องสกปรกแน่ แต่คนที่ตัวสกปรกเห็นอีกคนสะอาด ก็นึกว่าตัวเองไม่สกปรกเลยดังนั้นคนที่ตัวสะอาดต้องวิ่งไปอาบน้ำก่อนแน่เลย….. ถูกไหมครับ…."ไอสไตน์มองไปที่นักเรียนทุกคน นักเรียนทุกคนต่างเห็นด้วยกับคําตอบนี้ไอสไตน์ ค่อยๆพูดขึ้นอย่างมีหลักการและเหตุผล" คําตอบนี้ก็ผิด ทั้งสองคนออกมาจากปล่องไฟเก่าเหมือนกัน จะเป็นไปได้ไงที่คนหนึ่งสะอาด อีกคนหนึ่งจะสกปรกนี่แหละที่เขาเรียกว่า " ตรรก "เมื่อความคิดของคนเราถูกชักนําจนสะดุดก็จะไม่สามารถแยกแยะและหาเหตุผลแห่งเรื่องราวที่แท้จริงออกมาได้ นั่นคือ " ตรรก "จะหาตรรกได้ก็ต้อง กระโดดออกมาจาก" พันธนาการของความเคยชิน "หลบเลี่ยงจาก" กับดักทางความคิด "หลีกหนีจาก" สิ่งที่ทําให้หลงทางจากความรู้จริง "ขจัด" ทิฐิแห่งกมลสันดาน "จะหา ตรรก ได้ก็ต่อเมื่อ คุณสลัดหมากทั้งหมดที่คนเขาจัดฉาก วางล่อคุณไว้เพียงแต่ให้ชายที่ลงปล่องไฟ หันมามองตัวเอง ก็จะรู้ว่าใครสกปรก

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s