อ่อนน้อม

ความอ่อนน้อมถ่อมตน คือ การไม่แสดงออกถึงความสามารถที่ตัวเองมีอยู่ให้ผู้อื่นทราบเพื่อข่มผู้อื่น หรือเพื่อโอ้อวด การไม่อวดดี เย่อหยิ่งจองหอง แต่แสดงตนอย่างสงบเสงี่ยม

ท่านว่าไว้ว่าโทษของการอวดดีนั้นมีอยู่ดังนี้คือ

๑.ทำให้เสียคน คือไม่สามารถกลับมาอยู่ในร่องในรอยได้เหมือนเดิม เสียอนาคต

๒.ทำให้เสียมิตร คือไม่มีใครคบหาเป็นเพื่อนด้วย ถึงจะมีก็ไม่ใช่เพื่อนแท้

๓.ทำให้เสียหมู่คณะ คือถ้าต่างคนต่างถือดี ก็ทำให้ไม่สามารถตกลงกันได้ ในที่สุดก็ไม่ถึงจุดหมาย หรือทำให้เป็นที่เบื่อหน่ายของคนอื่น

การทำตัวให้เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนนั้นมีหลักดังนี้คือ

๑.ต้องคบกัลยาณมิตร คือเพื่อนที่ดีมีศีลมีธรรม คอยตักเตือนหรือชักนำไปในทางที่ดีที่ถูกที่ควร

๒.ต้องรู้จักคิดไตร่ตรอง คือการรู้จักคิดหาเหตุผลอยู่ตลอดถึงความเป็นไปในธรรมชาติของมนุษย์ ต่างคนย่อมต่างจิดต่างใจ และรวมทั้งหลักธรรมอื่นๆ

๓.ต้องมีความสามัคคี คือการมีความสามัคคีในหมู่คณะ อลุ่มอล่วยในหลักการ ตักเตือน รับฟังและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล

ท่านว่าลักษณะของคนถ่อมตนนั้นมีดังนี้

๑.มีกิริยาที่นอบน้อม

๒.มีวาจาที่อ่อนหวาน

๓.มีจิตใจที่อ่อนโยน

สรุปแล้วก็คือ สมบูรณ์พร้อมด้วยกาย วาจา และใจนั่นเอง

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 

…..คนเราเกิดมาถ้ามีความอ่อนน้อมถ่อมตน ท่านว่าจะเป็นที่รักของผู้ใหญ่ และผู้ที่พบเห็น มาดูกันว่าความอ่อนน้อมถ่อมตนนั้นเป็นอย่างไร สามารถทำได้ง่ายมากแค่คิดที่จะทำ 

 

ผู้ทรงภูมิปัญญาไม่อวดโอ้ ชอบคุยโวย่อมสูญเสียความสุขุม

ทุกเวลาหมั่นสำรวจแลควบคุม  จิตถูกหุ้มไอโลกีย์จะคืนเสรี

ผู้ทรงภูมิปัญญาไม่อวดโอ้  เหมือนขวดน้ำหากมีน้ำเต็มเปี่ยม

เมื่อเคาะเสียงจะไม่ดัง  ไม่เหมือนขวดที่มีน้ำไม่เต็ม ยิ่งเคาะยิ่งเสียงดัง

เกิดเป็นคนต้องเป็นเหมือนดาบที่คมในฝัก  เมื่อชักออกมาถึงเห็นคุณค่า

แต่จะเป็นคนที่คมในผักได้นั้น ภายในจิตใจต้องมีหลักการและอุดมการณ์ที่เข้มแข็งมั่นคง

ท่าทีที่แสดงออกต่อบุคคลภายนอกจะต้องอ่อนน้อม

สับหลีกและไม่แก่งแย่งชิงดีกับใคร  จึงจะเรียกว่าคมในผักอย่างแท้จริง

การเสแสร้งหลอกลวง ย่อมเป็นการง่ายที่จะก่อเรื่องทะเลาะวิวาท

ถ้ารู้จักยอมในเรื่องเล็กๆน้อยๆ  เรื่องใหญ่ๆเขาย่อมทำได้สำเร็จ

มีสำนวนกล่าวว่า หากเราเกิดเป็นคน  การอยู่ร่วมกับผู้อื่นให้ใช้ท่าทีที่อ่อนน้อมสำรวมระมัดระวังตน

เมื่ออยู่ร่วมกับเขา ทั่วสี่คาบสมุทรเขาย่อมเป็นเพื่อนเรา

เราลองย้อนดูท่าทีที่เราปฏิบัติต่อเขา  ว่าหยิ่งผยอง ใช้อำนาจกดขี่ข่มเหงเขาหรือไม่

แต่หากตรวจสอบแล้วว่า  เราใช้ท่าทีที่อ่อนน้อม อยู่ร่วมกับเขาด้วยความสุภาพนุ่มนวล

ไม่เคยใช้อำนาจบาตรใหญ่  หากเขายังทำไม่ดีกับเรา ก็ต้องอดทน

ขอให้ตั้งใจบำเพ็ญทำดีอย่างไม่ย่อท้อ  เสียสละ อ่อนน้อม สุภาพกับเขาให้เต็มที่

สักวันหนึ่งความดีย่อมชนะความชั่ว  ทำไปเรื่อยๆ วันนี้ไม่ชนะพรุ่งนี้ย่อมชนะได้

(พระโอวาทท่านหลันไฉ่เหอเมตตา ที่ ฉงเต๋อ กาญจนบุรี ๒๕๔๒)

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s